Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH xây dựng Huỳnh Gia Phát - Giải pháp cho ý tưởng
Tủ bếp

Tủ bếp

 16:08 17/06/2022
 33
Quầy bar

Quầy bar

 16:08 17/06/2022
 32
Bộ salon gỗ

Bộ salon gỗ

 16:08 17/06/2022
 33
Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

 16:08 17/06/2022
 38
Lên hàng tại xưởng

Lên hàng tại xưởng

 16:06 17/06/2022
 37
Xuống hàng tại Phan Huy Chú

Xuống hàng tại Phan Huy Chú

 16:06 17/06/2022
 36
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:53 17/06/2022
 36
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:51 17/06/2022
 40
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 30
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 27
Không Gian Phòng Khách

Không Gian Phòng Khách

 08:03 23/05/2022
 41
Không Gian Bếp

Không Gian Bếp

 08:03 23/05/2022
 38
Không Gian Phòng Ăn

Không Gian Phòng Ăn

 08:02 23/05/2022
 37
Cửa Bên Hông

Cửa Bên Hông

 08:01 23/05/2022
 41
Vách Kệ Phòng Ngủ

Vách Kệ Phòng Ngủ

 07:59 23/05/2022
 36
Vách Phòng Khách

Vách Phòng Khách

 07:58 23/05/2022
 41
Vách Phòng Ăn

Vách Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 44
Vách Ngăn Phòng Ăn

Vách Ngăn Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 35
Tủ Quần Áo

Tủ Quần Áo

 07:56 23/05/2022
 39
Vách Phòng Ngủ

Vách Phòng Ngủ

 07:54 23/05/2022
 40
Vách Thang Máy

Vách Thang Máy

 07:50 23/05/2022
 43
Cửa Sổ

Cửa Sổ

 07:49 23/05/2022
 40
Cửa Phòng

Cửa Phòng

 07:48 23/05/2022
 37
Cửa Chính

Cửa Chính

 07:46 23/05/2022
 43
Cầu Thang Gỗ

Cầu Thang Gỗ

 07:40 23/05/2022
 49
Phòng ngủ

Phòng ngủ

 16:52 21/05/2022
 45
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 160
Nhà bếp gỗ

Nhà bếp gỗ

 15:31 28/10/2021
 143
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:31 28/10/2021
 146
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:30 28/10/2021
 152
Nhà gỗ hoàn chỉnh

Nhà gỗ hoàn chỉnh

 15:30 28/10/2021
 154
Tủ thờ - salon hoàn thiện

Tủ thờ - salon hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 137
Nơi thờ hoàn thiện

Nơi thờ hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 134
Lắp đặt nơi thờ

Lắp đặt nơi thờ

 15:28 28/10/2021
 109
Giao khung bao

Giao khung bao

 16:12 28/10/2021
 129
Thợ lắp đặt khung bao

Thợ lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 137
Khung bao

Khung bao

 16:12 28/10/2021
 134
Lắp đặt khung bao

Lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 127
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 130
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 133
Cửa phòng tầng trên

Cửa phòng tầng trên

 16:22 28/10/2021
 133
Cửa nhà bếp

Cửa nhà bếp

 16:20 28/10/2021
 132
Khung bao cửa chính

Khung bao cửa chính

 16:18 28/10/2021
 150
Khung bao cửa

Khung bao cửa

 16:17 28/10/2021
 142
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:17 28/10/2021
 133
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:16 28/10/2021
 125
Tủ rượu

Tủ rượu

 13:32 28/10/2021
 106
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 125
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 119
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 122
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 119
Tủ rượu

Tủ rượu

 10:28 28/10/2021
 133
Tủ rượu - Kệ gỗ

Tủ rượu - Kệ gỗ

 09:29 19/10/2021
 149
Vách trang trí - tủ nhỏ

Vách trang trí - tủ nhỏ

 10:33 28/10/2021
 133
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:32 28/10/2021
 113
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:29 28/10/2021
 133
Cầu thang và tủ cầu thang

Cầu thang và tủ cầu thang

 10:12 28/10/2021
 126
Cầu thang

Cầu thang

 10:12 28/10/2021
 119
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 126
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 125
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 121
Tủ gỗ

Tủ gỗ

 15:33 28/10/2021
 135
Tủ áo

Tủ áo

 10:50 28/10/2021
 138
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 142
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 136
Tủ đồ

Tủ đồ

 10:49 28/10/2021
 132
Tủ áo

Tủ áo

 10:48 28/10/2021
 134
Tủ áo

Tủ áo

 10:46 28/10/2021
 135
Tủ áo kéo

Tủ áo kéo

 10:46 28/10/2021
 115
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:57 28/10/2021
 125
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 119
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 122
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 123
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:42 28/10/2021
 138
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:35 28/10/2021
 127
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:32 28/10/2021
 134
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:48 28/10/2021
 113
Giường gỗ công trình Vĩnh Long

Giường gỗ công trình Vĩnh Long

 14:47 28/10/2021
 119
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:47 28/10/2021
 122
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:46 28/10/2021
 121
Công trình hàng loạt

Công trình hàng loạt

 15:34 28/10/2021
 129
Salon hộp

Salon hộp

 11:01 28/10/2021
 133
Salon

Salon

 10:57 28/10/2021
 135
Bàn ăn

Bàn ăn

 10:57 28/10/2021
 136
Bàn gỗ to

Bàn gỗ to

 10:57 28/10/2021
 134
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 136
Salon hộp

Salon hộp

 10:56 28/10/2021
 129
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 133
Tủ bếp - quày bar - salon

Tủ bếp - quày bar - salon

 13:33 28/10/2021
 120
Lắp ráp tủ bếp

Lắp ráp tủ bếp

 13:32 28/10/2021
 122
Tủ bếp - quầy bar

Tủ bếp - quầy bar

 13:31 28/10/2021
 137
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 120
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 126
Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

 13:29 28/10/2021
 125
Tủ Bếp

Tủ Bếp

 13:29 28/10/2021
 126
Máy đục CNC

Máy đục CNC

 15:35 28/10/2021
 126
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:52 28/10/2021
 131
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 135
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 120
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 131
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:50 28/10/2021
 121
Lắp ráp Bàn thờ

Lắp ráp Bàn thờ

 14:58 28/10/2021
 121
Bàn thờ

Bàn thờ

 14:57 28/10/2021
 132
Tủ thờ

Tủ thờ

 14:57 28/10/2021
 130
Khung thờ

Khung thờ

 14:54 28/10/2021
 120
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:40 28/10/2021
 119
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 123
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 132
Xưởng cưa

Xưởng cưa

 09:53 29/04/2022
 128
Xưởng mộc

Xưởng mộc

 16:00 28/10/2021
 134
Nơi cưa gỗ

Nơi cưa gỗ

 15:58 28/10/2021
 103
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:58 28/10/2021
 113
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:57 28/10/2021
 134
Cưa gỗ

Cưa gỗ

 15:53 28/10/2021
 119
Nhập gỗ

Nhập gỗ

 15:53 28/10/2021
 145
Mua bán gỗ tự nhiên

Mua bán gỗ tự nhiên

 15:53 28/10/2021
 117
 thiết kế web cần thơ thiet ke web can tho thiet ke web can tho gia re làm web cần thơ thiết kế web bán hàng cần thơ Kem tự chọn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây