Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH xây dựng Huỳnh Gia Phát - Giải pháp cho ý tưởng
Tủ bếp

Tủ bếp

 16:08 17/06/2022
 66
Quầy bar

Quầy bar

 16:08 17/06/2022
 71
Bộ salon gỗ

Bộ salon gỗ

 16:08 17/06/2022
 69
Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

 16:08 17/06/2022
 74
Lên hàng tại xưởng

Lên hàng tại xưởng

 16:06 17/06/2022
 74
Xuống hàng tại Phan Huy Chú

Xuống hàng tại Phan Huy Chú

 16:06 17/06/2022
 62
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:53 17/06/2022
 72
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:51 17/06/2022
 78
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 71
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 63
Không Gian Phòng Khách

Không Gian Phòng Khách

 08:03 23/05/2022
 78
Không Gian Bếp

Không Gian Bếp

 08:03 23/05/2022
 72
Không Gian Phòng Ăn

Không Gian Phòng Ăn

 08:02 23/05/2022
 75
Cửa Bên Hông

Cửa Bên Hông

 08:01 23/05/2022
 75
Vách Kệ Phòng Ngủ

Vách Kệ Phòng Ngủ

 07:59 23/05/2022
 70
Vách Phòng Khách

Vách Phòng Khách

 07:58 23/05/2022
 79
Vách Phòng Ăn

Vách Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 80
Vách Ngăn Phòng Ăn

Vách Ngăn Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 63
Tủ Quần Áo

Tủ Quần Áo

 07:56 23/05/2022
 72
Vách Phòng Ngủ

Vách Phòng Ngủ

 07:54 23/05/2022
 71
Vách Thang Máy

Vách Thang Máy

 07:50 23/05/2022
 79
Cửa Sổ

Cửa Sổ

 07:49 23/05/2022
 78
Cửa Phòng

Cửa Phòng

 07:48 23/05/2022
 75
Cửa Chính

Cửa Chính

 07:46 23/05/2022
 81
Cầu Thang Gỗ

Cầu Thang Gỗ

 07:40 23/05/2022
 86
Phòng ngủ

Phòng ngủ

 16:52 21/05/2022
 79
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 201
Nhà bếp gỗ

Nhà bếp gỗ

 15:31 28/10/2021
 181
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:31 28/10/2021
 189
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:30 28/10/2021
 189
Nhà gỗ hoàn chỉnh

Nhà gỗ hoàn chỉnh

 15:30 28/10/2021
 189
Tủ thờ - salon hoàn thiện

Tủ thờ - salon hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 187
Nơi thờ hoàn thiện

Nơi thờ hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 171
Lắp đặt nơi thờ

Lắp đặt nơi thờ

 15:28 28/10/2021
 146
Giao khung bao

Giao khung bao

 16:12 28/10/2021
 169
Thợ lắp đặt khung bao

Thợ lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 173
Khung bao

Khung bao

 16:12 28/10/2021
 172
Lắp đặt khung bao

Lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 158
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 175
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 175
Cửa phòng tầng trên

Cửa phòng tầng trên

 16:22 28/10/2021
 177
Cửa nhà bếp

Cửa nhà bếp

 16:20 28/10/2021
 172
Khung bao cửa chính

Khung bao cửa chính

 16:18 28/10/2021
 197
Khung bao cửa

Khung bao cửa

 16:17 28/10/2021
 184
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:17 28/10/2021
 182
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:16 28/10/2021
 157
Tủ rượu

Tủ rượu

 13:32 28/10/2021
 134
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 151
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 149
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 151
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 147
Tủ rượu

Tủ rượu

 10:28 28/10/2021
 165
Tủ rượu - Kệ gỗ

Tủ rượu - Kệ gỗ

 09:29 19/10/2021
 174
Vách trang trí - tủ nhỏ

Vách trang trí - tủ nhỏ

 10:33 28/10/2021
 163
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:32 28/10/2021
 141
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:29 28/10/2021
 161
Cầu thang và tủ cầu thang

Cầu thang và tủ cầu thang

 10:12 28/10/2021
 167
Cầu thang

Cầu thang

 10:12 28/10/2021
 151
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 152
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 164
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 153
Tủ gỗ

Tủ gỗ

 15:33 28/10/2021
 171
Tủ áo

Tủ áo

 10:50 28/10/2021
 175
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 178
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 168
Tủ đồ

Tủ đồ

 10:49 28/10/2021
 169
Tủ áo

Tủ áo

 10:48 28/10/2021
 168
Tủ áo

Tủ áo

 10:46 28/10/2021
 169
Tủ áo kéo

Tủ áo kéo

 10:46 28/10/2021
 142
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:57 28/10/2021
 149
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 144
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 158
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 159
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:42 28/10/2021
 173
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:35 28/10/2021
 159
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:32 28/10/2021
 169
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:48 28/10/2021
 139
Giường gỗ công trình Vĩnh Long

Giường gỗ công trình Vĩnh Long

 14:47 28/10/2021
 148
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:47 28/10/2021
 161
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:46 28/10/2021
 154
Công trình hàng loạt

Công trình hàng loạt

 15:34 28/10/2021
 156
Salon hộp

Salon hộp

 11:01 28/10/2021
 160
Salon

Salon

 10:57 28/10/2021
 168
Bàn ăn

Bàn ăn

 10:57 28/10/2021
 167
Bàn gỗ to

Bàn gỗ to

 10:57 28/10/2021
 165
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 163
Salon hộp

Salon hộp

 10:56 28/10/2021
 163
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 164
Tủ bếp - quày bar - salon

Tủ bếp - quày bar - salon

 13:33 28/10/2021
 151
Lắp ráp tủ bếp

Lắp ráp tủ bếp

 13:32 28/10/2021
 151
Tủ bếp - quầy bar

Tủ bếp - quầy bar

 13:31 28/10/2021
 166
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 144
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 164
Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

 13:29 28/10/2021
 160
Tủ Bếp

Tủ Bếp

 13:29 28/10/2021
 160
Máy đục CNC

Máy đục CNC

 15:35 28/10/2021
 147
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:52 28/10/2021
 159
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 167
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 148
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 165
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:50 28/10/2021
 151
Lắp ráp Bàn thờ

Lắp ráp Bàn thờ

 14:58 28/10/2021
 161
Bàn thờ

Bàn thờ

 14:57 28/10/2021
 161
Tủ thờ

Tủ thờ

 14:57 28/10/2021
 155
Khung thờ

Khung thờ

 14:54 28/10/2021
 155
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:40 28/10/2021
 148
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 149
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 165
Xưởng cưa

Xưởng cưa

 09:53 29/04/2022
 161
Xưởng mộc

Xưởng mộc

 16:00 28/10/2021
 164
Nơi cưa gỗ

Nơi cưa gỗ

 15:58 28/10/2021
 134
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:58 28/10/2021
 135
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:57 28/10/2021
 174
Cưa gỗ

Cưa gỗ

 15:53 28/10/2021
 148
Nhập gỗ

Nhập gỗ

 15:53 28/10/2021
 172
Mua bán gỗ tự nhiên

Mua bán gỗ tự nhiên

 15:53 28/10/2021
 150

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây