Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH xây dựng Huỳnh Gia Phát - Giải pháp cho ý tưởng
Tủ bếp

Tủ bếp

 16:08 17/06/2022
 167
Quầy bar

Quầy bar

 16:08 17/06/2022
 181
Bộ salon gỗ

Bộ salon gỗ

 16:08 17/06/2022
 191
Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

Bộ bàn ăn xoan đào 6 ghế

 16:08 17/06/2022
 180
Lên hàng tại xưởng

Lên hàng tại xưởng

 16:06 17/06/2022
 173
Xuống hàng tại Phan Huy Chú

Xuống hàng tại Phan Huy Chú

 16:06 17/06/2022
 164
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:53 17/06/2022
 180
Lắp đặt

Lắp đặt

 15:51 17/06/2022
 186
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 169
Hoàn thành

Hoàn thành

 15:50 17/06/2022
 175
Không Gian Phòng Khách

Không Gian Phòng Khách

 08:03 23/05/2022
 200
Không Gian Bếp

Không Gian Bếp

 08:03 23/05/2022
 185
Không Gian Phòng Ăn

Không Gian Phòng Ăn

 08:02 23/05/2022
 191
Cửa Bên Hông

Cửa Bên Hông

 08:01 23/05/2022
 183
Vách Kệ Phòng Ngủ

Vách Kệ Phòng Ngủ

 07:59 23/05/2022
 173
Vách Phòng Khách

Vách Phòng Khách

 07:58 23/05/2022
 198
Vách Phòng Ăn

Vách Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 198
Vách Ngăn Phòng Ăn

Vách Ngăn Phòng Ăn

 07:57 23/05/2022
 176
Tủ Quần Áo

Tủ Quần Áo

 07:56 23/05/2022
 188
Vách Phòng Ngủ

Vách Phòng Ngủ

 07:54 23/05/2022
 180
Vách Thang Máy

Vách Thang Máy

 07:50 23/05/2022
 205
Cửa Sổ

Cửa Sổ

 07:49 23/05/2022
 188
Cửa Phòng

Cửa Phòng

 07:48 23/05/2022
 182
Cửa Chính

Cửa Chính

 07:46 23/05/2022
 189
Cầu Thang Gỗ

Cầu Thang Gỗ

 07:40 23/05/2022
 199
Phòng ngủ

Phòng ngủ

 16:52 21/05/2022
 188
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 308
Nhà bếp gỗ

Nhà bếp gỗ

 15:31 28/10/2021
 306
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:31 28/10/2021
 305
Nhà gỗ

Nhà gỗ

 15:30 28/10/2021
 303
Nhà gỗ hoàn chỉnh

Nhà gỗ hoàn chỉnh

 15:30 28/10/2021
 313
Tủ thờ - salon hoàn thiện

Tủ thờ - salon hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 320
Nơi thờ hoàn thiện

Nơi thờ hoàn thiện

 15:29 28/10/2021
 287
Lắp đặt nơi thờ

Lắp đặt nơi thờ

 15:28 28/10/2021
 246
Giao khung bao

Giao khung bao

 16:12 28/10/2021
 281
Thợ lắp đặt khung bao

Thợ lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 278
Khung bao

Khung bao

 16:12 28/10/2021
 279
Lắp đặt khung bao

Lắp đặt khung bao

 16:12 28/10/2021
 266
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 272
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 16:22 28/10/2021
 289
Cửa phòng tầng trên

Cửa phòng tầng trên

 16:22 28/10/2021
 281
Cửa nhà bếp

Cửa nhà bếp

 16:20 28/10/2021
 273
Khung bao cửa chính

Khung bao cửa chính

 16:18 28/10/2021
 302
Khung bao cửa

Khung bao cửa

 16:17 28/10/2021
 281
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:17 28/10/2021
 289
Khung bao cửa phòng

Khung bao cửa phòng

 16:16 28/10/2021
 244
Tủ rượu

Tủ rượu

 13:32 28/10/2021
 229
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 243
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:50 28/10/2021
 242
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 241
Kệ ti vi

Kệ ti vi

 10:47 28/10/2021
 226
Tủ rượu

Tủ rượu

 10:28 28/10/2021
 244
Tủ rượu - Kệ gỗ

Tủ rượu - Kệ gỗ

 09:29 19/10/2021
 270
Vách trang trí - tủ nhỏ

Vách trang trí - tủ nhỏ

 10:33 28/10/2021
 262
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:32 28/10/2021
 238
Vách trang trí - kệ nhỏ

Vách trang trí - kệ nhỏ

 10:29 28/10/2021
 242
Cầu thang và tủ cầu thang

Cầu thang và tủ cầu thang

 10:12 28/10/2021
 250
Cầu thang

Cầu thang

 10:12 28/10/2021
 228
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 247
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 262
Cầu thang

Cầu thang

 10:11 28/10/2021
 244
Tủ gỗ

Tủ gỗ

 15:33 28/10/2021
 268
Tủ áo

Tủ áo

 10:50 28/10/2021
 276
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 271
Tủ áo

Tủ áo

 10:49 28/10/2021
 264
Tủ đồ

Tủ đồ

 10:49 28/10/2021
 255
Tủ áo

Tủ áo

 10:48 28/10/2021
 264
Tủ áo

Tủ áo

 10:46 28/10/2021
 253
Tủ áo kéo

Tủ áo kéo

 10:46 28/10/2021
 239
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:57 28/10/2021
 249
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:44 28/10/2021
 234
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 247
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:43 28/10/2021
 258
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:42 28/10/2021
 264
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:35 28/10/2021
 263
Cửa gỗ

Cửa gỗ

 15:32 28/10/2021
 256
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:48 28/10/2021
 230
Giường gỗ công trình Vĩnh Long

Giường gỗ công trình Vĩnh Long

 14:47 28/10/2021
 231
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:47 28/10/2021
 251
Giường gỗ

Giường gỗ

 14:46 28/10/2021
 241
Công trình hàng loạt

Công trình hàng loạt

 15:34 28/10/2021
 253
Salon hộp

Salon hộp

 11:01 28/10/2021
 246
Salon

Salon

 10:57 28/10/2021
 264
Bàn ăn

Bàn ăn

 10:57 28/10/2021
 261
Bàn gỗ to

Bàn gỗ to

 10:57 28/10/2021
 256
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 259
Salon hộp

Salon hộp

 10:56 28/10/2021
 250
Salon

Salon

 10:56 28/10/2021
 260
Tủ bếp - quày bar - salon

Tủ bếp - quày bar - salon

 13:33 28/10/2021
 246
Lắp ráp tủ bếp

Lắp ráp tủ bếp

 13:32 28/10/2021
 248
Tủ bếp - quầy bar

Tủ bếp - quầy bar

 13:31 28/10/2021
 253
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 227
Tủ bếp

Tủ bếp

 13:30 28/10/2021
 253
Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

Tủ Bếp trong quá trình lắp ráp

 13:29 28/10/2021
 239
Tủ Bếp

Tủ Bếp

 13:29 28/10/2021
 248
Máy đục CNC

Máy đục CNC

 15:35 28/10/2021
 240
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:52 28/10/2021
 243
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 258
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 237
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:51 28/10/2021
 258
Sản phẩm đục

Sản phẩm đục

 14:50 28/10/2021
 245
Lắp ráp Bàn thờ

Lắp ráp Bàn thờ

 14:58 28/10/2021
 251
Bàn thờ

Bàn thờ

 14:57 28/10/2021
 257
Tủ thờ

Tủ thờ

 14:57 28/10/2021
 244
Khung thờ

Khung thờ

 14:54 28/10/2021
 239
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:40 28/10/2021
 234
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 242
Trần gỗ

Trần gỗ

 15:39 28/10/2021
 249
Xưởng cưa

Xưởng cưa

 09:53 29/04/2022
 257
Xưởng mộc

Xưởng mộc

 16:00 28/10/2021
 271
Nơi cưa gỗ

Nơi cưa gỗ

 15:58 28/10/2021
 235
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:58 28/10/2021
 219
Gỗ khối

Gỗ khối

 15:57 28/10/2021
 274
Cưa gỗ

Cưa gỗ

 15:53 28/10/2021
 241
Nhập gỗ

Nhập gỗ

 15:53 28/10/2021
 261
Mua bán gỗ tự nhiên

Mua bán gỗ tự nhiên

 15:53 28/10/2021
 238

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây